Điểm cống hiến và cách xếp hạng (còn cập nhật)

Xin chào các bạn, để nhằm ghi nhận đóng góp của thành viên và kêu gọi mọi người chung tay phát triển TTG trong thời gian tới, admin phát triển hệ thống điểm trên TTG.

Điểm sẽ được dùng để xếp hạng, thống kê thành viên. Trong tương lai, các thành viên được điểm cao sẽ có quyền điều hành trang web (duyệt truyện lên trang chủ, duyệt vi phạm, xoá comment, v.v)

Cách tính điểm như sau:

Các trường hợp cộng điểm (còn bổ sung)

  • +40 điểm: Đăng truyện tranh Tiếng Việt
  • +10 điểm: Đăng tryện tranh Chưa dịch/ Ảnh lẻ
  • +3 điểm: Báo cáo bình luận vi phạm được chấp nhận

Trong thời gian tới, Admin sẽ phát triển phần cộng điểm để thành viên có thể cống hiến nhiều hơn cho trang web. Xin cảm ơn!