Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Hypnosis


28 truyện

[Guignol] Child's toy

2 tháng · 31.4k views

Tonari no ikemen kun [JP]

5 tháng · 114.9k views

MECHANIZED-BULL

7 tháng · 30.1k views

Toy – Touken Ranbu dj [Eng]

8/11/2021 · 9.5k views

5 Yen Dama Jikake no DOLCE [JP]

29/10/2021 · 23.2k views

EVERYONE GOOD BOY [FULL] [ENG]

10/10/2021 · 19.9k views

ALL ADULTS CAN'T DISOBEY [FULL] [ENG]

10/10/2021 · 18.3k views

ALL ADULTS CAN'T DISOBEY [JP]

14/8/2021 · 34.6k views

Hypnovember #1 / Hypnovember #3

21/6/2021 · 17.9k views

Ảnh lẻ Hypno #1

13/6/2021 · 25.9k views