Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Drama


46 truyện

Here U Are / Chapter 137.5

1 tháng · 4.8k views

[Maririn] Brothes in Arms 2

12/11/2021 · 11.3k views

[Wolfmaster (Randy)] Coming out

13/1/2021 · 9.6k views

MÀU XANH・ĐƠN SẮC (CHƯƠNG 5)

19/11/2020 · 9.9k views

Boku Và Người Tuyết

10/9/2020 · 13.5k views

Ngôi Sao Băng

9/9/2020 · 12.8k views

Loved Circus / Loved Circus | Extra

19/3/2020 · 14.0k views

Ten Ten Shiro Shiro

18/2/2020 · 10.5k views

Until You Break the Magic Spell

27/1/2020 · 29.4k views

This Guy / This Guy ( C.2 )

18/6/2019 · 192.9k views

Papasiri / [JP] Papasiri 3

1/0/2018 · 37.7k views

Feeding Lamb [ENG]

15/11/2017 · 29.4k views

Thiên Thạch

9/9/2017 · 110.8k views

Katamuku Karada

14/7/2017 · 53.6k views