Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Hard core


140 truyện

Tân Sửu

2 tháng · 38.9k views

Kế hoạch sau giờ học

2 tháng · 37.5k views

[WEST ONE (10nin)] Sparkle Vol. 2

5 tháng · 19.3k views

Tonari no ikemen kun [JP]

5 tháng · 114.9k views

Lỗ Đít Tranh Tài 5

5 tháng · 6.8k views

Lỗ Đít Tranh Tài 4

5 tháng · 3.5k views

Lỗ Đít Tranh Tài 3

5 tháng · 12.0k views

Lỗ Đít Tranh Tài 2

5 tháng · 6.1k views

LDTT

5 tháng · 41.1k views

BanderStories 02

6 tháng · 16.1k views

[Phausto] Partnership

6 tháng · 42.2k views

Shibata and Tanuki

6 tháng · 15.4k views