Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag bắn vào trong


18 truyện

Chúc mừng sinh nhật kise-kun

12/10/2021 · 21.6k views

Công việc bí mật

15/9/2021 · 39.1k views

CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN

25/5/2021 · 69.1k views

Vui Đùa Cùng Bố Dượng [Vie]

25/5/2021 · 128.2k views

1

9/1/2021 · 118.6k views

Kỳ nghỉ hè homo ( phần 1 )

15/10/2020 · 75.5k views

Kỳ nghỉ hè homo 2

15/10/2020 · 120.6k views

Dankokyohi!

19/2/2020 · 122.6k views

Bí mật dưới bàn sưởi

19/2/2017 · 400.8k views

Disney

8/2/2017 · 89.5k views

Mentaiko/ Itto

2/2/2017 · 123.3k views