Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

BanderStories 02


Lần đầu dịch truyện mà cảm giác như là người dịch truyện chuyên nghiệp :3 (mình không chơi Kemo coliseum nên ko biết mối quan hệ các nhân vật ra sao, thông cảm nha mn) ĐỌC TỪ TRÁI QUA PHẢI.