Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

漫畫《家有大貓-Before the Story》(Nekojishi)

Truyện riêng của Likulau ( Trước khi tất ca bắt đầu ) .Chuỗi sự kiện sảy ra trước khi Game bắt đầu...