Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chara × Asriel (Undertale fanbook)

Câu chuyện về hai nhân vật trong game undertale. Mọi chuyện bắt đầu khi Chara xuất tinh lần đầu khi đang chơi với Asriel. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.