Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Cùng với cậu !


Truyện kể về cuộc sống của một chiếc mèo hằng ngày vẫn lầm tưởng bạn cùng phòng mình là trai thẳng, nói chung chuyện gì tới cũng phải tới ( ͡° ͜ʖ ͡°) (Update page 26 mới nhất) TRUYỆN ĐỌC TỪ PHẢI QUA TRÁI