Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

(@Gaydio_zrong) Anh ấy, cậu ấy và tôi (Trả BT lại cho tôi) [Ronald]


Câu chuyện tình yêu của Jiu, Gin và thầy giáo Eric. BT = Bạn Thân = Bạn Trai Xem nhiều hơn và ủng hộ tác giả: https://twitter.com/i/events/1392783311076945931?s=21&t=jN2zrPTTOsKQPyv0no4EfQ