Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Hiệp sĩ và ác ma


Thông thường trong truyện cổ tích, dũng sĩ sẽ là người tiêu diệt ma vương, nhưng lần này thì sao?