Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Lizard and Demon


Ngoại truyện Killer Whale & Niterite. Không biết quan hệ như nào, nhưng mình nghĩ chắc chung dòng họ. :I Who know? Nếu có thắc mắc xin hãy để lại bình luận. Thanks! Love y'all! Tác giả: #Bighornsheep (Twitter)