Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj

Tên : [miromiro/ Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj Tác giả : miromiro/ Tachibana Nhóm Scans Eng : [Marmalade Scans](https://myreadingmanga.info/group/marmalade-scans/) Link Eng : [MRM](https://myreadingmanga.info/miromiro-tachibana-im-not-a-cat-jojo-dj-eng/) Tag :  Animal Characteristic, Yaoi Pairing : Noriaki Kakyoin x Jotaro Kujo Trans + Edit : LQC --------------------------- Các font được sử dụng trong bản dịch là của nhóm [Wonderland](https://omnis-lacrima.tumblr.com/), cảm ơn nhóm rất nhiều :>. Đây là link dẫn : bit.ly/fontmanga1 --------------------------- Bản dịch đã có sự cho phép của nhóm Scans Eng!! Link wordpress của tui nè : https://lqc730572148.wordpress.com/