Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Nonbe Kensuke] Umashika


Cuộc gặp gỡ của kẻ lưu manh và tên cảnh sát, lần đầu mình dịch truyện nên sai khá là nhiều,mong mọi người thông cảm và ủng hộ để mình tiếp tục dịch thêm nữa,thanks!!