Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Our Day


Một truyện mà tui tự dịch làn đầu tiên,hi vọng mọi người thích nó :33 Spam "Đừng đọc cmt này...,vào gr zalo...,tìm bot,top..." : con khùm đin gì chứ éo phải người nữa