Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Shibata and Tanuki


hello mng dạo này rảnh nên dịch truyện nhiều nhiều tý haa, do tiếng anh mình kém quá nên nhiều khi nó k có hay mng thông cảm :((((((