Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

truyền thuyết vua mặt trời


Tác phẩm dịch đầu tay nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. truyện dài 3 phần, nếu mọi người yêu thích và ủng hộ thì mình sẽ dịch tiếp. MONG ADMIN DUYỆT NHANH Ạ