Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Utida K] Học sinh chuyển trường


Một số bạn cmt các truyện mình trans bé thụ đáng thương quá nên truyện này bé thụ có (vẻ có) lối thoát nhé. Truyện để xả stress nên sẽ tùy quan điểm mỗi người, bạn nào cũng gu mặn như mình thì đọc, ko thì back ra đừng cố. Mình trans truyện Nhật & Anh nên ai có truyện cùng gu thì gợi ý mình nhé!