Back Alright [ Bản vietsub ]

Gyaku
· 12/2/2018

Mình ko giỏi làm văn nên sẽ bỏ qua đoạn này [truyện đã được chỉnh sửa bà bổ sung]. [trong dịp nghỉ tết chắc mình sẽ dịch thêm bộ này: "UNCIVILIZED – Attack on Titan dj"] vậy thôi bye!

28,401 view

8 icon·


1 - 16

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 21

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 32

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 43

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 54

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 65

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 76

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 87

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 98

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 109

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 1110

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 1211

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 1312

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 1413

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 1514

Back Alright [ Bản vietsub ] - Tác giả shuichi hanamura - Trang 1615

1 - 16
Loading...

Back Alright [ Bản vietsub ]

Gyaku
· 12/2/2018

Mình ko giỏi làm văn nên sẽ bỏ qua đoạn này [truyện đã được chỉnh sửa bà bổ sung]. [trong dịp nghỉ tết chắc mình sẽ dịch thêm bộ này: "UNCIVILIZED – Attack on Titan dj"] vậy thôi bye!

28,401 view

8 icon·

Loading...