Back Alright [ Bản vietsub ]

Gyaku
· 12/2/2018

Mình ko giỏi làm văn nên sẽ bỏ qua đoạn này [truyện đã được chỉnh sửa bà bổ sung]. [trong dịp nghỉ tết chắc mình sẽ dịch thêm bộ này: "UNCIVILIZED – Attack on Titan dj"] vậy thôi bye!

31,387 view

8

·


1 - 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 - 16