Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5a End

ebitsuku
· 3/3/2018

Mình thì không biết tác giả còn viết tiếp truyện về Daiki và Yuuta hay không bởi chương 5 đã ra lâu rồi, đến giờ mới có bản English để mình dịch, nên tạm thời để end. Có truyện mới về 2 bạn shota này thì mình up liền

13,769 view

5

·


1 - 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 - 18