Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End
ebitsuku
· 6/3/2018 · 19080 view ·

Mình thì không biết tác giả còn viết tiếp truyện về Daiki và Yuuta hay không bởi chương 5 đã ra lâu rồi, đến giờ mới có bản English để mình dịch, nên tạm thời để end. Có truyện mới về 2 bạn shota này thì mình up liền


 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 2

  1

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 3

  2

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 4

  3

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 5

  4

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 6

  5

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 7

  6

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 8

  7

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 9

  8

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 10

  9

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 11

  10

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 12

  11

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 13

  12

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 14

  13

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 15

  14

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 16

  15

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 17

  16

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 18

  17

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 19

  18

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 20

  19

 • Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 21

  20

1 - 2021 - 31