Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End

ebitsuku
· 6/3/2018

Mình thì không biết tác giả còn viết tiếp truyện về Daiki và Yuuta hay không bởi chương 5 đã ra lâu rồi, đến giờ mới có bản English để mình dịch, nên tạm thời để end. Có truyện mới về 2 bạn shota này thì mình up liền

15,562 view

4 icon·


1 - 2021 - 31

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 21

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 32

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 43

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 54

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 65

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 76

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 87

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 98

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 109

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1110

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1211

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1312

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1413

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1514

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1615

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1716

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1817

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1918

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 2019

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 2120

1 - 2021 - 31
Loading...

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End

ebitsuku
· 6/3/2018

Mình thì không biết tác giả còn viết tiếp truyện về Daiki và Yuuta hay không bởi chương 5 đã ra lâu rồi, đến giờ mới có bản English để mình dịch, nên tạm thời để end. Có truyện mới về 2 bạn shota này thì mình up liền

15,562 view

4 icon·

Loading...