Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End

ebitsuku · 6/03/2018, 06:51

10,026 view

4 · ·

Mình thì không biết tác giả còn viết tiếp truyện về Daiki và Yuuta hay không bởi chương 5 đã ra lâu rồi, đến giờ mới có bản English để mình dịch, nên tạm thời để end. Có truyện mới về 2 bạn shota này thì mình up liền

Tác giả: Drum-kan

#Bara/Shota #ShotaxShota #Cute 


Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 1

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 2

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 3

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 4

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 5

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 6

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 7

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 8

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 9

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 10

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 11

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 12

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 13

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 14

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 15

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 16

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 17

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 18

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 19

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 20

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 21

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 22

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 23

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 24

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 25

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 26

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 27

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 28

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 29

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 30

Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End - Tác giả Drum-kan - Trang 31


Daiki-kun to Yuuta-kun chương 5b End

ebitsuku · 6/03/2018, 06:51

10,026 view

4 · ·

Mình thì không biết tác giả còn viết tiếp truyện về Daiki và Yuuta hay không bởi chương 5 đã ra lâu rồi, đến giờ mới có bản English để mình dịch, nên tạm thời để end. Có truyện mới về 2 bạn shota này thì mình up liền

Tác giả: Drum-kan

#Bara/Shota #ShotaxShota #Cute 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎
 • bjndz2syg
  2 ngày trước

  Hay v nòi💞💞👊

  • dangnguyendoannguyen
   12 ngày trước

   S hết v tr

   • bac_nhuoc_han
    13 ngày trước

    Hết r nhg hay lắm

    • metaton
     14 ngày trước
     1

     Truyện hay lắm 😆 dịch tiếp nữa nha 😍