Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger

Zero · 9/03/2018, 04:57

4,890 view

1 · ·

Phần extra của bộ truyện Build Tiger. Một câu chuyện ngắn thui :3

Tác giả: Sweet Taste (Amakuchi)

#Furry #Hardcore #Bara muscle 


Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger - Tác giả Sweet Taste (Amakuchi) - Trang 1

Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger - Tác giả Sweet Taste (Amakuchi) - Trang 2

Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger - Tác giả Sweet Taste (Amakuchi) - Trang 3

Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger - Tác giả Sweet Taste (Amakuchi) - Trang 4

Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger - Tác giả Sweet Taste (Amakuchi) - Trang 5

Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger - Tác giả Sweet Taste (Amakuchi) - Trang 6


Siêu quái thú Build Tiger episode X: Sự trả thủ của Tiger

Zero · 9/03/2018, 04:57

4,890 view

1 · ·

Phần extra của bộ truyện Build Tiger. Một câu chuyện ngắn thui :3

Tác giả: Sweet Taste (Amakuchi)

#Furry #Hardcore #Bara muscle 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎
  • vcsclh
    7 ngày trước

    hay