Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Sói Nhặt

  1. đăng bởi blaster
  2. cập nhật 1/4/2018

Một cậu thiếu niên đã nhặt một chú sói về bầu bạn cùng phòng.

  • Sói Nhặt - Trang 10
  • Sói Nhặt - Trang 21
  • Sói Nhặt - Trang 32
  • Sói Nhặt - Trang 43
  • Sói Nhặt - Trang 54
  • Sói Nhặt - Trang 65
  • Sói Nhặt - Trang 76