DASADANAN chapter 02

akira_hitogami
· 5/4/2018

Ở chương này, Neun - người bạn từ hồi bé của Seyeon và Kang-chan xuất hiện. Cô nàng bánh bèo này liệu sẽ phá bĩnh chuyện tình đẹp như thơ của cặp đôi Seyeon và Kang-chan hay ngược lại, làm họ tiến đến gần nhau hơn?

7,069 view

7

·


1 - 2021 - 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

27

15

16

17

18

19

1 - 2021 - 28