Tight Coupling ( Vietsub by Kunn )
nippykun
· 29/4/2018 · 9446 view ·

chào mọi người, mình là Kunn đây :D đây là truyện mình đã dịch từ lâu, bây giờ mới đăng lên đây. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Mọi thông tin liên lạc với mình qua fb nhá. P/s: mình đã trans xong Beach Side Story rồi nha!! :3

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 2

  1

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 3

  2

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 4

  3

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 5

  4

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 6

  5

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 7

  6

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 8

  7

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 9

  8

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 10

  9

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 11

  10

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 12

  11

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 13

  12

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 14

  13

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 15

  14

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 16

  15

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 17

  16

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 18

  17

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 19

  18

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 20

  19

 • Tight Coupling ( Vietsub by Kunn ) - Tác giả Harmarist - Trang 21

  20

1 - 2021 - 21