Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver}

Ramechan
· 10/5/2018

Cậu bạn nhỏ của cô con gái và cha cô đã hiểu nhau hơn sau một đêm dài... ------------------ Chào các đồng râm, tui lại chế thêm 1shot nữa đây=)) Lâu ngày không chế H có hơi cứng, hy vọng các thím vẫn cứng được=)))) Chúc đọc vui =3= ------------------- P.s: Câu cũ của tui: "phiên bản này không được dịch đúng nguyên tác mà chỉ là lời chế của Ya ua 100% pure, quý dzị vui lòng để thêm câu này nếu có đem truyện đi đâu :v Share thoải mái nhé :v

58,607 view

4 icon·


1 - 2021 - 23

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 21

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 32

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 43

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 54

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 65

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 76

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 87

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 98

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 109

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1110

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1211

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1312

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1413

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1514

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1615

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1716

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1817

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 1918

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 2019

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver} - Tác giả Seki Sabato (Tsukuru) - Trang 2120

1 - 2021 - 23
Loading...

Cậu bạn bé nhỏ của con gái {parody ver}

Ramechan
· 10/5/2018

Cậu bạn nhỏ của cô con gái và cha cô đã hiểu nhau hơn sau một đêm dài... ------------------ Chào các đồng râm, tui lại chế thêm 1shot nữa đây=)) Lâu ngày không chế H có hơi cứng, hy vọng các thím vẫn cứng được=)))) Chúc đọc vui =3= ------------------- P.s: Câu cũ của tui: "phiên bản này không được dịch đúng nguyên tác mà chỉ là lời chế của Ya ua 100% pure, quý dzị vui lòng để thêm câu này nếu có đem truyện đi đâu :v Share thoải mái nhé :v

58,607 view

4 icon·

Loading...