[Mentaiko] Thần Đụ «6»
Secret_Base
· 13/5/2018 · 107850 view ·

Còn ai nhớ vụ lùm xùm giữa Priapus và Apollo được nhắc đến ở đầu tập 1 không nhỉ? Sau bao năm cuối cùng 2 ông thần này cũng được tái ngộ nè.


 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 2

  1

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 3

  2

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 4

  3

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 5

  4

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 6

  5

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 7

  6

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 8

  7

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 9

  8

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 10

  9

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 11

  10

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 12

  11

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 13

  12

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 14

  13

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 15

  14

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 16

  15

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 17

  16

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 18

  17

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 19

  18

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 20

  19

 • [Mentaiko] Thần Đụ «6» - Tác giả Mentaiko, Mentaiko/Itto - Trang 21

  20

1 - 2021 - 4041 - 41