Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Kay] Vứt Bỏ

 1. đăng bởi can_mot_bo_vai_96
 2. cập nhật 17/5/2018

Một sát thủ được cho nghỉ hưu, và được đưa đến một nơi đặc biệt. Đặc biệt như thế nào đọc xong sẽ rõ. :)

 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2221
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2322
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2423
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2524
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2625
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2726
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2827
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 2928
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3029
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3130
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3231
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3332
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3433
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3534
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3635
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3736
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3837
 • [Kay] Vứt Bỏ - Trang 3938