Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau...

đăng bởi matrix cập nhật 23/10/2015

Câu truyện nói về một Anh chàng Fumiya bỗng gặp lại người bạn thời trung học của mình Masato. Sau một hồi gặp mặt trò chuyện và uống bia để nhớ lại thời niên thiếu thì Anh chàng Masato bỗng thổ lộ tình cảm trong lòng bao lâu nay với người mình yêu là Fumiya. Liệu tình cảm bọn họ ra sao và liệu Fumiya sẽ phản ứng thế nào trước chuyện này. Mời các bạn thưởng thức câu truyện này.

60
Server ảnh
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 2
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 3
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 4
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 5
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 6
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 7
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 8
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 9
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 10
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 11
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 12
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 13
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 14
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 15
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 16
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 17
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 18
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 19
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 20
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 21
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 22
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 23
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 24
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 25
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 26
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 27
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 28
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 29
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Trang 32