Trang chủHotTác giảTag
Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau...
matrix
· 23/10/2015 · 30,014 view ·
Câu truyện nói về một Anh chàng Fumiya bỗng gặp lại người bạn thời trung học của mình Masato. Sau một hồi gặp mặt trò chuyện và uống bia để nhớ lại thời niên thiếu thì Anh chàng Masato bỗng thổ lộ tình cảm trong lòng bao lâu nay với người mình yêu là Fumiya. Liệu tình cảm bọn họ ra sao và liệu Fumiya sẽ phản ứng thế nào trước chuyện này. Mời các bạn thưởng thức câu truyện này.
1 - 2021 - 29
 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 3

  2

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 4

  3

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 5

  4

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 6

  5

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 7

  6

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 8

  7

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 9

  8

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 10

  9

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 11

  10

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 12

  11

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 13

  12

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 14

  13

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 15

  14

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 16

  15

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 17

  16

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 18

  17

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 19

  18

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 20

  19

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 21

  20

 • Cái Ngày Mà Hai Người Chúng Tôi Gặp Nhau... - Tác giả Takeshi Matsu - Trang 22

  21

1 - 2021 - 29