The Oral Declaration of Friendship
nagato31
· 22/6/2018 · 47556 view ·

thụ thẳng bị bẻ thành cong lần đầu tiên dịch và sửa trên photoshop mong ae góp ý mk ko giỏi văn nên câu cú có gì sai mong ae góp ý có vài đoạn thoại và ô thoại do mk ko bik nên ghi gì vào nên đã xóa và bôi hết rồi nên sẽ hơi khác bản end nếu ae ủng hộ mk sẽ lm hết đoạn còn lại


 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 2

  1

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 3

  2

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 4

  3

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 5

  4

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 6

  5

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 7

  6

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 8

  7

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 9

  8

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 10

  9

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 11

  10

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 12

  11

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 13

  12

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 14

  13

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 15

  14

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 16

  15

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 17

  16

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 18

  17

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 19

  18

 • The Oral Declaration of Friendship - Tác giả Eichi Jijou - Trang 20

  19

1 - 20