[Kay] N.B.S.Remake.
Kay
· 2/7/2018 · 39089 view ·

Muira một nhân viên chăm chỉ như bao nhân viên khác, chỉ khác một điều là cậu là thú cưng của quản lý. P.S Mình không biết N.B.S là gi nên dự nguyên tên truyện.

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 14

  13

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 1

  0

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 2

  1

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 3

  2

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 4

  3

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 5

  4

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 6

  5

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 7

  6

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 8

  7

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 9

  8

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 10

  9

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 11

  10

 • [Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 12

  11

1 - 14