[Kay] N.B.S.Remake.

Kay
· 2/7/2018

Muira một nhân viên chăm chỉ như bao nhân viên khác, chỉ khác một điều là cậu là thú cưng của quản lý. P.S Mình không biết N.B.S là gi nên dự nguyên tên truyện.

27,703 view

2 icon·


1 - 14

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 1413

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 10

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 21

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 32

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 43

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 54

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 65

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 76

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 87

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 98

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 109

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 1110

[Kay] N.B.S.Remake. - Tác giả Shoutaroh Kojima - Trang 1211

1 - 14
Loading...

[Kay] N.B.S.Remake.

Kay
· 2/7/2018

Muira một nhân viên chăm chỉ như bao nhân viên khác, chỉ khác một điều là cậu là thú cưng của quản lý. P.S Mình không biết N.B.S là gi nên dự nguyên tên truyện.

27,703 view

2 icon·

Loading...