Chaki Chaki Bang Bang ! 4

crazzy
· 21/7/2018

Truyện về tình cảm gia đình ông chú thích đùa và đứa cháu mồ côi . Nếu thấy hay thì like , nếu không thích chỗ nào cứ comment , mình trả lời .

4,626 view

2

·


1 - 12

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 21

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 32

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 43

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 54

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 65

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 76

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 87

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 98

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 109

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 1110

Chaki Chaki Bang Bang ! 4 - Tác giả FCLG - Trang 1211

1 - 12