MAYDAY

onigiriteam
· 18/8/2018

*Mayday là một mã từ (code word) quốc tế được dùng như một tín hiệu báo nguy, được lấy từ thuật ngữ tiếng Pháp venez m\'aider có nghĩa là \'hãy đến giúp tôi\'

15,237 view

2 icon·

Tác giả
Tags

#Yaoi 

#BakuDeku 


1 - 2021 - 39

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 21

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 32

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 43

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 54

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 65

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 76

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 87

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 98

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 109

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1110

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1211

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1312

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1413

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1514

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1615

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1716

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1817

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 1918

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 2019

MAYDAY - Tác giả Yumotodayo - Trang 2120

1 - 2021 - 39

MAYDAY

onigiriteam
· 18/8/2018

*Mayday là một mã từ (code word) quốc tế được dùng như một tín hiệu báo nguy, được lấy từ thuật ngữ tiếng Pháp venez m\'aider có nghĩa là \'hãy đến giúp tôi\'

15,237 view

2 icon·

Tác giả
Tags

#Yaoi 

#BakuDeku 


iconCác bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎
  • h1nbh6wu7
    · 1 tháng trước

    Tại sao lại che...full đi T^T