Những rắc rối 2 (full màu)
phucn
· 22/8/2018 · 6398 view

Đây là lần thứ hai mình đăng truyện, tuy vậy nhưng lời thoại của nhân vật vẫn còn sơ sài, không hay nên mong các bạn thông cảm.

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 1

  0

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 2

  1

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 3

  2

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 4

  3

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 5

  4

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 6

  5

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 7

  6

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 8

  7

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 9

  8

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 10

  9

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 11

  10

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 12

  11

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 13

  12

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 14

  13

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 15

  14

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 16

  15

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 17

  16

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 18

  17

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 19

  18

 • Những rắc rối 2 (full màu) - Tác giả Takaki Kyou, Takagi Kyou - Trang 20

  19

1 - 2021 - 40