Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn)

phucn
· 1/9/2018

Đây là lần thứ ba mình đăng truyện, tuy vậy nhưng lời thoại của nhân vật vẫn còn sơ sài, không hay nên mong các bạn thông cảm và nếu bạn nào muốn dịch truyện furry cùng mình vào chủ nhật thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại: 01627818174.

5,511 view

2 icon·


1 - 8

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn) - Tác giả Mato - Trang 21

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn) - Tác giả Mato - Trang 32

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn) - Tác giả Mato - Trang 43

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn) - Tác giả Mato - Trang 54

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn) - Tác giả Mato - Trang 65

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn) - Tác giả Mato - Trang 76

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn) - Tác giả Mato - Trang 87

1 - 8
Loading...

Pizza Deli Pizza Vietsub (truyện ngắn)

phucn
· 1/9/2018

Đây là lần thứ ba mình đăng truyện, tuy vậy nhưng lời thoại của nhân vật vẫn còn sơ sài, không hay nên mong các bạn thông cảm và nếu bạn nào muốn dịch truyện furry cùng mình vào chủ nhật thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại: 01627818174.

5,511 view

2 icon·

Loading...