Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ)

 1. đăng bởi nguyenthucute
 2. cập nhật 4/9/2018

Nếu được yêu thương bởi người đàn ông mạnh mẽ sẽ như thế nào? Một câu truyện dễ thương của cặp đôi Jotaro x Kakyoin của tác giả Nurunuru

 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 21
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 32
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 43
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 54
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 65
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 76
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 87
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 98
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 109
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1110
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1211
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1312
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1413
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1514
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1615
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1716
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1817
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 1918
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 2019
 • NIỀM ƯA THÍCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ NHẤT (JOJO DJ) - Trang 2120