Love machine 5

ymir_the_tusk
· 7/9/2018

Trước hết rất xin lỗi bạn isudeemo0taku vì mình đã dịch nốt phần 5 bộ của bạn nha, tại mềnh chờ hổng có nổi nữa! Tiếp theo là vì đây là lần đầu dịch nên lời chả biết có hay không nữa, với cả lần đầu nên type không có được đẹp lắm, mong các bạn thông cảm nhé! Nếu các bạn có truyện nào cần dịch cứ để tên lại (để link càng tốt), nếu mình có hứng thì mình sẽ dịch nhá :3 Ưu tiên furry tình cảm nạ! Mà bộ này có phần 6 không ta???

7,728 view

3

·


1 - 18

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 21

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 32

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 43

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 54

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 65

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 76

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 87

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 98

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 109

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1110

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1211

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1312

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1413

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1514

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1615

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1716

Love machine 5 - Tác giả Kumagaya Shin, Garakuta ga Oka (Kumagaya Shin) - Trang 1817

1 - 18