GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ)

nguyenthucute
· 8/10/2018

"Tôi muốn tất cả những gì cậu thấy, những gì cậu chạm vào và những gì cậu nghĩ..." Sẽ như thế nào nếu người mình yêu lại hướng ánh mắt về một người khác? Kurama sẽ làm gì khi biết Yukina là em gái của Hiei và anh sẽ làm gì để cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình anh?

3,988 view

2 icon·


1 - 2021 - 29

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 21

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 32

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 43

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 54

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 65

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 76

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 87

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 98

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 109

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1110

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1211

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1312

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1413

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1514

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1615

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1716

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1817

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 1918

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 2019

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ) - Tác giả Arina Toshimi - Trang 2120

1 - 2021 - 29
Loading...

GIẤC MƠ TỘI LỖI (YU YU HAKUSHO DJ)

nguyenthucute
· 8/10/2018

"Tôi muốn tất cả những gì cậu thấy, những gì cậu chạm vào và những gì cậu nghĩ..." Sẽ như thế nào nếu người mình yêu lại hướng ánh mắt về một người khác? Kurama sẽ làm gì khi biết Yukina là em gái của Hiei và anh sẽ làm gì để cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình anh?

3,988 view

2 icon·

Loading...