[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8

Phùng Hưng
· 30/10/2018

Mình thấy bộ truyện này tới bây giờ không có nhóm nào dịch nên mình mạn phép dịch. Mình dịch hơi thoáng. Nếu như nhóm nào cảm thấy mình không nên dịch thì mình sẽ gỡ truyện xuống.

3,232 view

1 icon·


1 - 2021 - 25

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 21

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 32

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 43

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 54

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 65

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 76

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 87

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 98

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 109

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1110

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1211

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1312

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1413

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1514

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1615

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1716

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1817

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 1918

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 2019

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8 - Tác giả Seizou Ebisubashi - Trang 2120

1 - 2021 - 25
Loading...

[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8

Phùng Hưng
· 30/10/2018

Mình thấy bộ truyện này tới bây giờ không có nhóm nào dịch nên mình mạn phép dịch. Mình dịch hơi thoáng. Nếu như nhóm nào cảm thấy mình không nên dịch thì mình sẽ gỡ truyện xuống.

3,232 view

1 icon·

Loading...