[Seizou Ebisubashi] Police Island Chapter 8

Phùng Hưng
· 30/10/2018

Mình thấy bộ truyện này tới bây giờ không có nhóm nào dịch nên mình mạn phép dịch. Mình dịch hơi thoáng. Nếu như nhóm nào cảm thấy mình không nên dịch thì mình sẽ gỡ truyện xuống.

3,378 view

1

·


1 - 2021 - 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 - 2021 - 25