Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi
Duy Goby
· 21/11/2018 · 28965 view ·

Tập 5 tới rồi đây mọi người, Gin đại ca đã xuất hiện rồi nha! Đại ca kì này mai mối mát tay thiệt, mướn phòng riêng cho cặp đôi trẻ AkaiAmuro của chúng ta mần chuyện đại sự luôn =)))) Mà cũng thông báo là sau tập 5, Tiểu Di sẽ bắt đầu phát triển series này song song với các dự án khác nữa, nên tiến độ ra mỗi tập sẽ lâu hơn bình thường nhe. Mà cứ yên tâm đi, tui sẽ hông bỏ bê đứa con thứ 10 này như đứa con thứ 4 - Dynasty Warriors Boy Love đâu, haha.


 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 1

  0

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 2

  1

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 3

  2

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 4

  3

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 5

  4

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 6

  5

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 7

  6

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 8

  7

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 9

  8

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 10

  9

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 11

  10

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 12

  11

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 13

  12

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 14

  13

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 15

  14

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 16

  15

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 17

  16

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 18

  17

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 19

  18

 • Akai x Amuro - Tập 5 - Cạm Bẫy Mật Ong (Honey Booby Trap) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 20

  19

1 - 2021 - 4041 - 50