HotTác giảTag
Legend of blue wolves
Hiếu
· 23/11/2018 · 35143 view ·

Để tên tiếng Anh nhưng là tiếng Việt nha. Lần đầu dịch, có sai sót mong mọi người góp ý, cảm ơn.

1 - 20