Kurayami Fever

Sin so cute
· 30/11/2018

Hai cặp đôi Hổ - Chó cùng đến động "Thiên Thai" để giải tỏa căng thẳng và một sự nhầm lẫn nực cười đã hàn gắn họ lại với nhau. P/s: Hai tác giả Monstera và KENN đã hợp tác để làm bộ truyện này, nhưng một là nghiệp dư, một là chuyên nghiệp nên chắc các bạn đọc cũng dễ nhận ra nét vẽ của hai tác giả này. P/s 2: Trời má,TTG Furrier quên Sin tôi đây rồi sao ~TT_TT~. một thời làm ảnh lẻ hoành tráng thế kia mà.

5,246 view

2

·


1 - 2021 - 33

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 21

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 32

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 43

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 54

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 65

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 76

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 87

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 98

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 109

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1110

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1211

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1312

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1413

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1514

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1615

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1716

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1817

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 1918

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 2019

Kurayami Fever - Tác giả Koorigumo/ KENN, Monstera - Trang 2120

1 - 2021 - 33