Truyện Tranh Gay
Đăng truyện

Đêm đầu Ở Khu Trại

đăng bởi bksz2481e cập nhật 16/12/2018

Thi~cử! Dịch truyện ngắn thui. Ôn thi đã. P/s Vẫn đang cố gắng khắc phục kỹ năng Edit TvT <càng ngày càng tệ hơn thì phải>

1
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 21
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 32
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 43
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 54
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 65
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 76
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 87
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 98
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 109
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 1110
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 1211
 • Đêm đầu Ở Khu Trại - Trang 1312