Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi

  1. đăng bởi duy_goby
  2. cập nhật 25/1/2019

Quà Valetine sớm cho các đọc giả bằng tập 9 thật dễ thương và lầy lội của AkaiAmuro đây~ Cùng xem đợt này cặp đôi bá đạo của chúng ta sẽ bày ra trò động trời gì nữa nhe. Qua tập 10 là lại chuyển sang 1 tác giả khác và 1 timeline khác rồi, Tiểu Di phải khắc khe chọn ra những doujinshi thật chất lượng hơn đây (áp lực quá hà). Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ series này thật lâu nữa nha ^_^

  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 21
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 32
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 43
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 54
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 65
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 76
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 87
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 98
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 109
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1110
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1211
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1312
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1413
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1514
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1615
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1716
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1817
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 1918
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 2019
  • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Trang 2120