Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi
Duy Goby
· 25/1/2019 · 27645 view

Quà Valetine sớm cho các đọc giả bằng tập 9 thật dễ thương và lầy lội của AkaiAmuro đây~ Cùng xem đợt này cặp đôi bá đạo của chúng ta sẽ bày ra trò động trời gì nữa nhe. Qua tập 10 là lại chuyển sang 1 tác giả khác và 1 timeline khác rồi, Tiểu Di phải khắc khe chọn ra những doujinshi thật chất lượng hơn đây (áp lực quá hà). Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ series này thật lâu nữa nha ^_^


 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 2

  1

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 3

  2

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 4

  3

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 5

  4

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 6

  5

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 7

  6

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 8

  7

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 9

  8

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 10

  9

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 11

  10

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 12

  11

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 13

  12

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 14

  13

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 15

  14

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 16

  15

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 17

  16

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 18

  17

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 19

  18

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 20

  19

 • Akai x Amuro - Tập 9 - Chocolate Mê Hoặc (Chocolate Drug) - Detective Conan Doujinshi - Tác giả Harugano Kaoru - Trang 21

  20

1 - 2021 - 4041 - 50