Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav)
Duy Goby
· 31/1/2019 · 34595 view ·

Do có chí hướng riêng nên Vaclav - một trong những chiến binh tài giỏi của quân đội quyết định rời xa khỏi nơi này. Đương nhiên quân đội không để cho một ngôi sao như cậu ta vụt mất khỏi tầm tay mình rồi. Họ tìm mọi cách để bắt giữ cậu lại, thậm chí là phải dùng tới "tẩy não" và "cưỡng hiếp". Liệu Vaclav có đủ sức mạnh và lý trí để vượt qua những chiêu trò tàn độc của bọn họ hay không? Cùng đọc ngay để biết câu trả lời nào! Nếu các bạn từng đọc qua Chó Săn Bóng Tối và NICKY thì sẽ thấy bộ truyện lần này cũng có cùng timeline với 2 bộ đó đó. Không biết rằng nhân vật Vaclav này liệu sẽ có sự ảnh hưởng nào đối với mạch truyện của Chó Săn Bóng Tối trong tương lai hay không? Nhưng việc tác giả Inumiso cố tình tạo thêm 1 nhân vật mới trong cùng 1 tuyến truyện thì quả thật rất đáng lưu tâm. Nói chung là chúng ta hãy cùng chờ xem nào ^^!

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 2

  1

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 3

  2

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 4

  3

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 5

  4

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 6

  5

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 7

  6

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 8

  7

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 9

  8

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 10

  9

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 11

  10

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 12

  11

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 13

  12

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 14

  13

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 15

  14

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 16

  15

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 17

  16

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 18

  17

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 19

  18

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 20

  19

 • Chỉ Huy Yêu Nghiệt (Assault Commander Vaclav) - Tác giả Inumiso - Trang 21

  20

1 - 2021 - 27