Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

"Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!"

 1. đăng bởi Người dùng ẩn danh
 2. cập nhật 28/3/2019

Hiro và Taiyou muốn làm chuyện ấy nhưng tìm mãi không có chỗ, bỗng nhiên Taiyou sực nhớ ra căn nhà hoang mà Hiro đã từng tìm thấy trên núi và câu chuyện bắt đầu...

 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 21
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 32
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 43
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 54
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 65
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 76
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 87
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 98
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 109
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1110
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1211
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1312
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1413
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1514
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1615
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1716
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1817
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 1918
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 2019
 • "Đụ tớ trong căn nhà bỏ nhà hoang đó!!!" - Trang 2120