Nhóc Hàng Xóm

shota-kun
· 14/4/2019

Nhóc Takagi vì đánh mất chìa khóa và bị cuốn theo con mèo nên đã đi vào vườn nhà của Shinkai, Takagi đã thích Shinkai ngay từ lần đầu gặp mặt...rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới

40,424 view

0

·


1 - 2021 - 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 - 2021 - 31